Skolemiljø

Elevene har rett til et trygt og godt skolemiljø. Opplæringslovens § 9A gir retningslinjer for dette.

Utdanningsdirektoratet har gjennom rundskrivet: «Udir-2-2010 Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven kapittel 9a» gitt utfyllende kommenterer til denne lovparagrafen. 

Her finner du informasjon som angår skolemiljøet i vid forstand.

Finn ut hvem som er i elevrådet, og les mer om hva som forventes av din deltakelse i skolehverdagen.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 23. mai 2019.